Tags: UVC

RSS Feed
รังสีอัลตราไวโอเลต UVA,UVB,UVC คืออะไร? gearkorn.com

รังสีอัลตราไวโอเลต UVA,UVB,UVC คืออะไร? gearkorn.com

admin 22/10/2016 0
แสงอัลตราไวโอเลตจะมองไม่เห็นได้ด้วยตามนุษย์ มันเป็นส่วนหนึ่งของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ไกลออกไปในช่วงที่สีม่วงของสเปกตรัมที่มองเห็น รังสีอัลตราไวโอเลต (หรือ UV) สเปกตรัมมีความยาวคลื่นระหว่าง 100 แ...
Read More